En vanskelig og vemodig avgjørelse er tatt, men alt har sin ende sies det.

Grunnet helsemessig årsak takker jeg for meg etter 27 år som arrangør, og sier farvel lørdag 2. juli 2011.

Da håper jeg at flest mulig av våre trofaste kunder vil bli med meg å sette et verdig
punktum. Alle andre over 18 år er også selvfølgelig velkomne.

Festivalen arrangeres fra torsdag 30.juni med endelig punktum søndag 3.juli.
Mer informasjon omkring neste års festival kommer senere.

Med countryhilsen fra
Alf